top of page

VINUNI CONFERENCES | TS. Nguyễn Chí Hiếu tại Hội nghị Tái định nghĩa giáo dục tài năng.


Nhân tài luôn đóng vai trò then chốt đối với sự thịnh vượng và tương lai của mỗi quốc gia. Tại Việt Nam, sự phát triển của hệ thống trường phổ thông năng khiếu và chất lượng cao, các hệ đào tạo cử nhân tài năng tại bậc đại học cũng như các chương trình học bổng tài năng do doanh nghiệp tài trợ đã chứng tỏ mối quan tâm rất lớn của xã hội đối với nhân tài. Trong khi đó, Việt Nam có thứ hạng khiêm tốn về chỉ số cạnh tranh nhân tài toàn cầu. Mức độ đáp ứng của cử nhân tài năng đối với nhu cầu tuyển dụng của các doanh nghiệp danh tiếng, cũng như của học sinh tốt nghiệp phổ thông đối với nhu cầu tuyển sinh của các đại học xuất sắc vẫn còn hạn chế.

Tại Hội nghị, TS. Nguyễn Chí HIếu (nhà sáng lập Tổ chức giáo dục IEG) sẽ chia sẻ chủ đề "Vai trò giảng viên trong giáo dục tài năng". Ngoài ra, TS. Hiếu còn chia sẻ chủ đề "Các sáng kiến phát triển tài năng" cùng với GS. Thomas Hatch.


TS. Nguyễn Chí Hiếu tốt nghiệp Cử nhân tại Học viện Kinh tế & Chính Trị London (UK), Tiến sĩ tại Đại học Stanford (Mỹ), MBA tại ĐH Oxford (UK) và hiện đang hoàn thành Thạc sĩ Triết học và Giáo dục tại ĐH Columbia (Mỹ.) TS. Hiếu là một chuyên gia hàng đầu về ngành giáo dục Việt Nam, trực tiếp xây dựng và phát triển hơn 100 đơn vị giáo dục bắt buộc, đại học - cao đẳng, tổ chức phi lợi nhuận, từ mô hình giáo dục cao cấp tới đại trà, với thiết kế mô hình cơ sở giáo dục, xây dựng cơ sở mới, tái cấu trúc, nghiên cứu phát triển sản phẩm, cải tiến chuyên môn, quản lý chung, tài chính và chiến lược doanh nghiệp, quản lý hệ thống.

TS. Hiếu hiện đang quản lý 3 hệ thống trường khác nhau với tổng số lượng 15000 HS-SV trong vòng 5 năm. TS Hiếu có kinh nghiệm giảng dạy toàn bộ các cấp bậc từ tiểu học, trung học, đại học, cao học, các lớp đào tạo chuyên môn trải dài ở các chuyên ngành khác nhau. TS Hiếu là nhà giáo dục tiên phong tại Việt Nam nổi bật trên báo chí truyền thông, cũng như từng xuất bản nhiều đầu sách về giáo dục được đặc biệt chào đón tại Việt Nam.
Nguồn: tổng hợp

Opmerkingen


bottom of page